Undervisning-/ Kurserfaring

Foredrag

 • Barnemishandling.
 • Vold i Nære Relasjoner.
 • Godt Samliv.
 • Fødselsforberedende kurs.
 • "Familien" for innvandrere, flyktninger og familiegjenforente.
 • Hvordan ta vare på parforholdet i familier med funksjonshemning.
 • Hvordan ta vare på parforholdet når mor har bekkenløsning..

Kurs/ Utdanninger

 • PREP- Samlivskurs.
 • Hva med oss? Samlivskurs for foreldre i familier med barn som har funksjonshemninger.
 • PAPS. Pedagogisk arbeid på småskoletrinnet.
 • Spesialpedagogikk.
 • Sosialpedagogikk.
 • Krisepedagogikk.
 • Barn og Unges psykiske helse.
 • Helse og sosialadministrasjon.
 • Psykiatri for hjelpepleiere.
 • Krisepsykiatri for brannetaten.